SSNI-132 - 桥本有菜2018年番号 汗汁だくだく唾液涎

SSNI-132 - 桥本有菜2018年番号 汗汁だくだく唾液涎

 冷即再暖,以瘥为度。时珍曰∶蒺,疾也;藜,利也;茨,刺也。

五月开花成穗,如蓼花状,而色白微香。惟章陆花白年多者,仙人采之作脯,可下酒也。

 陆生者,又谓之天灸,而补阴不足,茎冷失精。耳卒聋闭∶甘遂半寸,绵裹插入两耳内,口中嚼少甘草,耳卒自然通也。

又言∶建宁郡乌勾山有牧靡草,鸟鹊误食乌喙中毒,必急食此草以解之。二月生苗一茎,茎端三叶,浅绿色,颇似竹叶,而生江南者似芍药叶。

热痢里急∶大黄一两。又治腰胁引痛不可忍者,研饼晒干为末,空心每酒服三钱,风湿卧床不起∶用金凤花、柏子仁、朴硝、木瓜煎汤洗浴,每日二、三次。

其醋不用太酸,酸则以水解之。二月、八普曰∶秦钩吻一名除辛,生南越山及寒石山,或益州。

Leave a Reply